Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis I.Simanoviča

09:00

17.01.2023

Nekustamo īpašumu izsoles