Augšdaugavas novada konkursa “Saimnieks 2022” noslēguma pasākums

Uzņēmējdarbība

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

I.Megne, K.Saulīte, I.Uškāne

19:00

16.09.2022

Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”