Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums

Jaunatne

Militārais mācību poligons “Meža Mackeviči”

26.08.2023 - 27.08.2023

Pārgājiens Medumos “Apslēptās mantas meklējumi” ar metāla detektoru