Augšdaugavas novada jaunatnes gada noslēguma pasākums

Jaunatne

Novada kultūras centrs “Vārpa”

O. Ņikitina

18:00

28.12.2023

Īpašuma atsavināšanas komisija