Augšdaugavas novada izglītības tehnoloģiju mentoru seminārs

Izglītība

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

10:00

18.04.2023

Nekustamo īpašumu izsoles