Augšdaugavas novada izglītības iestāžu vadītāju konference

Izglītība

11:00

30.08.2023

Pārgājiens Lielbornē, muižas parks un pastaigu takas