Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

V.Aizbalts

07.06.2022

Attīstības komitejas sēde