Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle - Rīgas iela 2, Daugavpils

V.Aizbalts

02.06.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde