Atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

09:00

11.10.2023

Atsavināšanas komisijas sēde