Andra Baltača monoizrāde “Arī muzikants ir cilvēks”

Kultūra

Novada kultūras centrs “Vārpa”

I. Uškāne t. 26362572 inta.uskane@augsdaugavasnovads.lv

17:00

01.04.2023

Tautsaimniecības komitejas izbraukuma sēde