Amatierteātru saiets “Spēlējam kopā”

Kultūra

Subate, Smilšu un Skolas ielas krustceles

13.00   Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” teātra trupa “Trešais variants”

  1. Ziedonis “Epifānijas”, režisore Inta Uškāne

Lietus, krusas, sniega un citu nokrišņu gadījumā spēlēsim Subates kultūras namā.

 Subates Kultūras nams

14.00   Dvietes pagasta Kultūras nama amatierteātris “Nebēdnieki”

  1. Fjodorova “Vasarsvētku jampadracis”, režisore Virgīnija Fjodorova

Bebrenes Kultūras nams

13.00   Bauskas novada Codes pagasta amatierteātris “Spēlētprieks”

  1. Blaumanis “No saldenās pudeles”, režisore Solvita Rotberga

Pilskalnes pagasta Doļnajas ciema Kultūras nams

15.00  Nīcgales pagasta Tautas nama amatierteātris “Kvēlošās sirdis”

  1. Jukņeviča “Kandža”, režisore Dace Skutele

15.45  Dubnas pagasta Višķu Kultūras centra amatierteātris “Mulda”

  1. Jukņeviča “Baumas”, režisore Marija Umbraško

Dvietes Kultūras nams

14.30  Līksnas pagasta Kultūras nama amatierteātris “Maskas”

Elizabete Hafere “Godsymta lopsu medeibys”, režisors Māris Korsiets

Ilūkstes Jauniešu radošais kvartāls

17.00   Jēkaba Reiņa Monoizrāde “Saruna ar skatītājiem”

 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

19.00   Rēzeknes tautas teātris

“Sibīrijas haiku” grafisks stāsts, režisore Māra Zaļaiskalns

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

21.00   Diskoballe ar DJ Jāni

 

 

Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Šēderes pagastos, Subates pilsētā, Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā

13:00

23.09.2023

Skatuves runas konkurss “ZELTA SIETIŅŠ”