Administratīvās komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

14:00

26.04.2023

Administratīvās komisijas sēde