Administratīvās komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

14:00

05.04.2023

Semināri un tīklošanās Augšdaugavas novada uzņēmējiem