Administratīvās komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

D.Laizāne

14:00

01.02.2023

Latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādes 11.-12. kl. otrais posms (tiešsaistē)