Administratīvās komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

D.Laizāne

14:00

14.12.2022

Interaktīvā ziemas pasaku lasīšana bērniem un jauniešiem