Administratīvās komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

D.Laizāne

14:00

05.10.2022

Grupu dzīvokļu personām ar garīgā rakstura traucējumiem un specializēto darbnīcu personām ar garīgā rakstura traucējumiem atklāšana