Administratīvās komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

D.Laizāne

14:00

06.04.2022

5.-8. klašu skolēnu pētniecisko darbu prezentācija