Ziemassvētku ieskaņas Kalupes pamatskolā „Dāvāsim prieku un gaismu!”

Izglītība

Par Ziemassvētku tuvošanos nepārprotami liecināja četras mirdzošas sveces Adventes vainagā, kuras ik rītu ar savu gaišo un silto liesmiņu sveicināja katru skolā ienācēju.

Ziemassvētku ieskaņas stafeti drīz vien pārņēma lielā skolas eglīte, kuras zaros bumbuļus kārt

 9. klasei bija tikpat liels prieks kā pirmklasniekiem.

Svētku dienā rūķu bija pilna skola - lieli un mazi, bārdaini un ūsaini, sarkani un zaļi, ar maisu un bez tā, ar lukturiem un svecēm. Un kā gan citādi, ja arī paši Ziemassvētku pasākuma vadītāji bija rūķi – Dāvanu Rūķis un Sveču Rūķis, kuru nenosargāto, līdz ar to izdzisušo gaismiņu varēja iedegt tikai bērnu sirds siltums, kas staroja, dziedot, dejojot, tēlojot un visādi citādi dāvājot prieku.

Brīnums notika, gaismiņa spoži iedegās Sveču Rūķa lukturī, rosinot novērtēt to, ka mums ir mājas, siltums un miers, ka kopīgi paveiktais darbs, lai tas ir liels vai mazs, spēcina un  iedvesmo.

Svētki izdevās lieliski, par to liecināja vecāku, kuri šogad pasākumā pēc ilgāka pārtraukuma bija kuplā skaitā, aplausi. Pirmo reizi, skolēnu parlamenta atbalstīts, notika rūķu lielais gājiens  pa visu skolu, aizdzenot visu negatīvo. Ceram, ka tas kļūs par skolas tradīciju (tāpat kā Ziedu tilts 1.septembrī), vairojot mūsu labbūtību un piederības sajūtu skolas saimei.

Skolotāja Sanita Cirse

Mācību ekskursija uz maizes ceptuvi "Latvijas maiznieks"