Zemkopības ministrs J.Dūklavs tikās ar Latgales pašvaldību vadītājiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada domē viesojās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs  un Pārtikas un Veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, lai tikos ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītājiem un nozares speciālistiem. Darba sanāksmē tika apspriesti šobrīd aktuālākie jautājumi, kas saistīti ar slikto ceļu stāvokli lauku reģionos, dzīvnieku izplatītajām infekciju slimībām, Eiropas Savienības atbalsta politiku lauksaimniekiem un citām nozares aktualitātēm.

Savā uzrunā J.Dūklavs norādīja, ka saprot, ka pašvaldībām un lauksaimniekiem lielas galvassāpes sagādā sliktais ceļu stāvoklis. Šobrīd valdība domā par naudas pārdalīšanu par labu grantētiem lauku ceļiem. Tāpat ilgtermiņā jārisina jautājums par grāvju attīrīšanu, lai lauku ceļi labāk turētu slodzi un būtu vieglāk izbraucami.

Dienas kārtībā šobrīd ir arī jautājums par PVN samazināšanu pārtikai – kā pirmais solis varētu būt pievienotās vērtības nodokļa samazināšana Latvijā audzētiem dārzeņiem un augļiem.

Ministrs pastāstīja, ka pagājušajā gadā ļoti sekmīgi noritēja elektroniskā platību aizpildīšana. Pateicoties tam, radās liels finanšu resursu ietaupījums un arī lauksaimnieki ātrāk tika pie tiešmaksājumiem.

Dūklavs neslēpa, ka sakarā ar Lielbritānijas izstāšanās no ES jeb Brexit procesu, ir lielas bažas par nākamo ES budžetu lauksaimniecībai un Kohēzijas programmai. Šobrīd tiek solīts, ka līdz 2020.gadam Latvijai tiks novirzīti 3,1 milj. eiro tiešmaksājumiem, tomēr ir liels risks, ka šī summa tiks samazināta.

Kā norādīja nozares speciālisti, Latvijā putnu gripa vēl nav konstatēta, tomēr Eiropā ir nebijis putnu gripas uzplaukums, šobrīd konstatēti 1500 saslimšanas gadījumi, no tiem 700 – mājputniem. Šī sērga var sasniegt Latviju līdz ar gājputniem. Joprojām neizskausts ir arī Āfrikas cūku mēris. Pateicoties zemnieku saimniecību pūlēm, lai maksimāli nosargātu mājas cūkas, šo slimību izdevies ierobežot, lai gan tā joprojām nav likvidēta.

Sapulcē piedalījās arī Valsts vides dienesta pārstāvji, kuri iepazīstināja ar cūku dedzinātavas darbu, kas atrodas Laucesas pagastā, AS Balticovo teritorijā. Uz dedzinātavu tiek transportēti mēra skartās cūkas no visas Latvijas. Divu gadu laikā sadedzinātas 724 tonnas dzīvnieku līķu. Valsts vides dienests pauda viedokli, ka šo dedzinātavu derētu transportēt uz citu Latvijas vietu. J.Dūklavs iebilda, ka pagaidām to nav plānots darīt un tā turpinās darboties Laucesē, jo šeit ir atbilstoša infrastruktūra un mēris vēl nav apkarots. Tā kā tiek dedzināti organiskie atkritumi, tie nerada kaitējumu dabai un cilvēku veselībai. Arī Laucesas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ķesters apstiprināja, ka divu gadu laikā iedzīvotāji nav sūdzējušies.  Vienreiz tikai žēlojās tuvākās mājas iedzīvotāji, dienā, kad dedzinātava strādāja ar pilnu jaudu un valdošie vēji pūta mājas virzienā.

Sapulces noslēgumā tika pasniegtas PVD Pateicības par ieguldīto operatīvo darbu, aktīvu palīdzību un sadarbību Āfrikas cūku mēra apkarošanā un profilakses pasākumos. Pateicības saņēma Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins, pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, Laucesas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ķesteris un Vecsalienas pagasta pārvaldes ugunsdrošības tehniķis, mednieku kolektīva “Skrudaliena” vadītājs Valērijs Smarguns.

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne

Dambretes turnīrs Zarasos