Zemgales vidusskolu vadīs Ilva Baranovska

AKTUĀLI

14. decembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Ilvu Baranovsku par Zemgales vidusskolas direktori.

Daudzus gadus līdz šim I. Baranovska strādājusi Zemgales vidusskolā par dizaina un tehnoloģiju skolotāju, kā arī latviešu valodas un literatūras skolotāju, iegūstot attiecīgo izglītību Rēzeknes Skolotāju institūtā un Latvijas Universitātē, un skolotāja kvalifikāciju ceļot dažādos kursos.

Zemgales vidusskolā viņa strādājusi arī par lietvedi un direktora vietnieci izglītības jomā. Kādreiz I. Baranovskas darbs bija saistīts arī ar Demenes pagastu, strādājot par sekretāri un pagasttiesas locekli.

Kopējais darba stāžs pedagoģijā ir 28 gadi, kas ir pavadīti Zemgales vidusskolā. “Zemgales vidusskolai, kas atrodas Latvijas pierobežā, Demenes pagastā, ir noteikti jāpastāv, lai nodrošinātu bērniem izglītības ieguvi tuvāk savai dzīvesvietai,” teic I. Baranovska.

Godinās aktīvākos jauniešus novadā