Zemes vienības daļas nomas izsole Kalkūnes pagastā

Izsoles

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaKalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4460 004 0434
Platība, ha0.78 no 1.1 ha
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN40.40
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Pieteikums Nomas līgums 

Zemes vienības nomas tiesību izsole Kalkūnes pagastā