Zemā pieprasījuma dēļ Mirnija pasta nodaļai mainās darbalaiks

AKTUĀLI

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 2023. gada 30. jūnija tiek mainīts Augšdaugavas novada Laucesas pagasta Mirnija pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. No minētā datuma Mirnijā visi pasta pakalpojumi tiks nodrošināti esošajā pasta nodaļas adresē Miera ielā 26 katru darbdienu, pirmdienās–piektdienās, no plkst. 9.30 līdz 10.30. Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika iedzīvotāji var izvēlēties pasta pakalpojumus saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo universālā pasta pakalpojumu pieprasījumu Mirnija pasta nodaļā, kas tiek izmantota vidēji astoņu sūtījumu izsūtīšanai mēnesī un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus 2800 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet Laucesas pagasta iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Mirnija pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, kas atradīsies līdzšinējās pasta nodaļas adresē Miera ielā 26, Laucesaspagasta iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu – vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles – saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus pēc pieprasījuma tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Laucesas pagasta iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem būs iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Mirnija pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Daugavpils 17.pasta nodaļu Strādnieku ielā 84, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu, pirmdienās–piektdienās, no plkst. 8 līdz 18.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Laucesas pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2023. gada 30. jūnija tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 31. maiju.

Sīkākai informācijai:
Gundega Vārpa | Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja
Mob.: +371 26628729
E-pasts: pr@pasts.lv; gundega.varpa@pasts.lv

Skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā “Pamatskolu kauss” un četrcīņa “Draudzība”