Z/S Dravnieki turpina modernizēt saimniecības govju kompleksu

AKTUĀLI

Daugavpils novada Būvvalde pieņēma ekspluatācijā Lauksaimniecības šķūni  z/s Dravnieki, Nīcgales pagastā. Saimniecības īpašniece Ingūna Spūle, rakstot LAD projektus un piesaistot ES finansējumu, ir attīstījusi vairākus objektus, modernizējot govju saimniecības kompleksu. Laba sadarbība ir izveidojusies ar būvuzņēmējiem SIA LD Būve, kuri veiksmīgi un kvalitatīvi uzbūvējuši lauksaimniecības šķūni šajā saimniecībā.

Jauniešu pasākums "ReLight" Vabolē