Izskanējis novada bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

AKTUĀLI

28. februārī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” izskanēja Augšdaugavas novada Bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, kurā šogad piedalījās 12 vokālie ansambļi.

Šāds konkurss notiek visā Latvijā ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, kā arī iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā, sagaidot Latvijas Dziesmu svētku 150. gadadienu.

Pasākumu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām. Konkursā piedalās vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālie ansambļi un interešu izglītības programmās iesaistītie mūzikas skolu un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu vokālie ansambļi. Katrs kolektīvs konkursam gatavo trīs dziesmas, viena no tam ir sava kultūrvēsturiskā novada latviešu tautas dziesma vai apdare a cappella, bet divas dziesmas ir brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesma vai latviešu tautas dziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi.

Ansambļu priekšnesumus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Vienības nama bērnu vokālās studijas "Pērlītes" vadītāja, mūzikas pedagoģe Iveta Ustinskova, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas vokālā pedagoģe Inga Ašķeļaņeca un Augšdaugavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu daļas vadītāja Olesja Ņikitina.

Augšdaugavas novada izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka pauda prieku, ka novadā ir tik daudz dziedošu bērnu, kas mīl dziesmu un kam patīk dziedāt. Viņa pateicās pedagogiem, kas ieguldījuši milzīgu darbu ansambļu sagatavošanā konkursam.

Žūrijas pārstāve Inga Ašķeļaņeca uzsvēra, ka šogad visi ansambļi saņēmuši kādu no pakāpēm, tāpēc izpaliek atzinības un pateicības, kas liecina par diezgan labu sagatavotības līmeni. Viņa novēlēja, lai nākamgad konkursā piedalītos vēl vairāk dalībnieku un būtu vairāk smaidu viņu sejās.

Trešās pakāpes diplomu saņēma Zemgales vidusskolas vokālais ansamblis (vad. Jeļena Andrejeva), Laucesas pamatskolas programmas īstenošanas vietas Silenē 2.-5. klašu vokālais ansamblis “Prieks” (vad. Inna Kralika), Naujenes pamatskolas 2.-4. klašu vokālais ansamblis “jautrie muzikanti” (vad. Inna Kralika), Kalupes pamatskolas vokālais ansamblis (vad. Māra Leleva).

Otrās pakāpes diplomu saņēma Naujenes pamatskolas 2.-4. klašu vokālais ansamblis “Ķipariņi” (vad. Inna Kralika), Salienas vidusskolas vokālais ansamblis (vad. Oksana Klimanska), Lāču pamatskolas meiteņu vokālais ansamblis (vad. Anastasija Lukašenoka, koncertmeistars Eduards Zariņš), Ilūkstes Raiņa vidusskolas programmas realizācijas vietas Subatē 1.-4. klašu vokālais ansamblis (vad. Inga Krasevska), Ilūkstes Raiņa vidusskolas 2.-4. klašu vokālais ansamblis (vad. Daiga Martinsone), Naujenes pamatskolas 5.-7. klašu vokālais ansamblis “Spurgaliņas” (vad. Inna Kralika), Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vokālais ansamblis (vad. Anastasija Lukašenoka).

Augstākās pakāpes diplomu saņēma Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis “Ieklausies” (vadītāja Daina Paukšte, koncertmeistare Judīte Žīgure), kurš 10. martā pārstāvēs Augšdaugavas novadu konkursa otrajā kārtā Rēzeknē. Ansamblis “Ieklausies” esošajā sastāvā darbojas pirmo gadu. Pēc vairākiem meiteņu sastāviem šogad tam pievienojušies puiši. Kolektīvs vēl tikai sāk kopā apgūt muzicēšanas pieredzi. Konkursā ansamblis izpildīja latviešu tautas dziesmu “Sijā auzas, tautumeita” Dainas Paukštes apdarē un dziesmu “Pieguļā” no grupas Auļi & Rodenpoys repertuāra.

Otrās kārtas konkursa dalībniekiem pēc vērtēšanas komisijas ieteikuma tiks dota iespēja piedalīties VI Mākslas un mūzikas festivālā „Toņi un pustoņi”, kas notiks 3. jūnijā Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

Teksts: Inese Minova

Foto: Dainis Bitiņš

Vakarēšana sveču gaismā…