Vokālā studija “Stage On” jubilejas koncertā atzīmēja desmitgadi

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On” jau desmito gadu priecē klausītājus ar savu dziedājumu. Koncertā “Aniņi, baniņi” vokālā ansambļa dalībnieki atzīmēja savu jubileju, priecējot sanākušos klausītājus un atbalstītājus.

Vokālā studija pulcē dalībniekus jau no agras bērnības, attīstot dziedāšanas un muzicēšanas iemaņas, kā arī pilnveidojot skatuves prasmes. Stage On jeb “Uz skatuves” atspoguļo šo dziedātāju pieredzi, vēlmi un patiku uzstāties publikas priekšā.

Katru gadu ansamblis piedalās novada ansambļu koncertskatē "Pavasara dziesma" un Latvijas vokālo ansambļu konkursā, kur vienmēr iekļūst pusfinālā un finālā. Tāpat ansamblis regulāri piedalās novada un valsts mēroga pasākumos, dažādos projektos, labdarības koncertos un akcijās, kā arī aktīvi sadarbojas ar Latvijā atpazīstamiem mūziķiem. Stage On repertuārā ir visskaistākās tautasdziesmu apdares, autordziesmas un pašsacerētas dziesmas, pasaules un estrādes mūzika. Ansamblī ir dziedājuši tādi pazīstami dziedātāji kā Evija Smagare, Lidija Breska, Valērija Soņina, un Oranžā korā meitenes.

Kopš pirmsākumiem ansambļa un bērnu studijas vadītāja ir Tatjana Vucāne, kura atzīst, ka desmit gadi paskrēja nemanot. ”Pirmajā gadā bija uztraukums – kā strādāt ar bērniem, ko darīt, kādu metodiku pielietot, kā veidot saskarsmi? Tomēr tad sapratu, ka ar šiem eņģelīšiem var viegli strādāt, pielietojot vien smaidu un jaunas idejas! Kad bērni smaida pretī, tad viss notiek! Tas ir forši!” tā par mūzikas pedagoga gaitu uzsākšanu atceras Tatjana.

Interesanti, ka vokālais ansamblis “Stage On” tika izveidots, turpinot Daugavpils rajona Kultūras nama bērnu popgrupas „Vijolīte” dziedāšanas tradīcijas, Tatjanas Basovas vadībā. Šīs popgrupas audzēkne un nu jau arī tradīciju turpinātāja ir arī Tatjana Vucāne. Tatjana: “Es ļoti gribētu pateikties savai pirmajai skolotājai Tatjanai Basovai. Pateicoties viņai, man radās interese par skatuvi un es sapratu, ka arī gribu darboties šajā jomā. Tā arī viss īstenojās!”

Atmiņās par pēdējo desmitgadi gremdējās arī tās pašreizējie dalībnieki, kuri visi kā viens apgalvo, ka vokālā studija ir viņu neatņemama dzīves sastāvdaļa. Violeta “Stage On” dzied desmit gadus kopš 3 gadu vecuma, savukārt Evija un Ulrika – pēdējos piecus, sešus.

“Man patīk šeit dziedāt, jo nekur nav tik labi! Es nevarētu bez Stage On dzīvot, jo tā ir kā viena liela ģimene – te man ir labi draugi, bez kuriem būtu ļoti neinteresanti,” saka Violeta. Viņai piekrīt arī pārējās meitenes. “Mani sešu gadu vecumā uz studiju atveda mamma, jo es kopš bērnības biju ļoti radoša – vienmēr dziedāju līdzi savām mīļākajām dziesmām. Šī studija tiešām ir kā otrās mājas un otrā ģimene. Tatjana ir otrā mamma, savukārt pārējie dalībnieki – brāļi un māsas,” tā Ulrika. Evija dziedāt sāka draudzenes mudināta un ne brīdi savu izvēli nav nožēlojusi.

Stage On jubilejā sveica gan Kultūras pārvaldes pārstāvji, citu ansambļu vadītāji un studijas dalībnieku vecāki. Pavasara vēsmas bija gan dāvinātajos ziedos, gan Tatjanas Vucānes solījumā, ka dalībniekus nākamajā sezonā gaida jaunas pārmaiņas.

FOTOGALERIJA

Valsts izmaksās atbalstu par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem