Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” 1. kārta

AKTUĀLI

Ir noslēgusies Augšdaugavas novada Izglītības iestāžu Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes – konkursa “Saules ritmi” 1. kārta.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem, kā arī sniegt iespēju konkursa dalībniekiem piedalīties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslas projektā un izvirzīt dalībniekus Svētkiem.

Risinot konkursa tēmu „Saules ritmi”, dalībnieki savos darbos atspoguļoja saules simbolu rakstos, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā – deju rakstos, simbolos, cimdu un zeķu rakstos, tai skaitā latviešu tautas folklorā, ka arī radīja darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Pavisam novada konkursam 1. kārtā no 15 novada izglītības iestādēm tika iesniegti 59 vizuālās mākslas darbi, 14 vizuāli plastiskās mākslas darbi, 1 darbs datorgrafikā un 1 skice vides objektam. Kopā – 75 darbi.

Konkursa 1. kārtai iesniegtos darbus vērtēja eksperti:

Una Gura – māksliniece, Mākslu izglītības kompetences centra “Daugavpils dizians un mākslas vidusskolas Saules skola” un Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolotāja; Olga Gžibovska – Augšdaugavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes māksliniece; Ināra Onzule – Augšdaugavas novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore.

Eksperti, izvērtējot iesniegtos darbus pēc nolikumā norādītajiem kritērijiem, 2. kārtai izvirzīja pirmo pakāpi ieguvušos 19 darbus: 12 vizuālajā mākslā, 5 vizuāli plastiskajā mākslā, 1 vides objekta skici, 1 datorgrafikas darbu.

2. kārtā novadu ar saviem darbiem pārstāvēs: Elīza Gaļuka (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, sk. Tatjana Mašņuka), Adriana Borunova un Angelina Formanicka (Ilūkstes mūzikas un mākslas skola, sk. Ilona Linarte-Ruža), Dagmāra Dumbra Dumbrovska (Ilūkstes Raiņa vidusskola, sk. Lonija Pupiņa), Anastasija Birjukova un Jana Šupiņa (Kalupes pamatskola, sk. Renāte Vēlika), Andris Skiba un Ruslans Sergejevs (Medumu Iespēju pamatskola, sk. Viktorija Celminska), Diāna Matvejeva (Naujenes pamatskola, sk. Ingrīda Bleidele), Anastasija Petrova un Angelina Petrova (Randenes pamatskola, sk. Diāna Bučele), Viktorija Saveļjeva, Olga Saveļjeva, Nikole Gulbinska, Agate Ostrovska, Zoja Solovjova, Oskars Saveļjevs, Samanta Saveļjeva un Jana Švedova (Sventes vidusskola, sk. Aija Saveļjeva), Darja Adahovska (Špoģu mūzikas un mākslas skola, sk. Valdis Grebežs), Sofija Ivanova un Anastasija Griņeviča (Zemgales vidusskola, sk. Tatjana Kavševiča)

2. kārta – reģionālā – norisināsies no 8. līdz 25. aprīlim Līvānos (to organizē Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru). Darbus izstādē varēs apskatīt Līvānos no 22. aprīļa LMMS izstāžu namā, Līvānu novada centrālajā bibliotēkā un Līvānu novada kultūras centrā iestāžu darba laikā, savukārt konkursa noslēguma pasākums notiks 25. aprīlī.

Novada kārtas dalībnieki saņems diplomus un pateicības, kā arī nelielas piemiņas veltes.

Paldies visiem dalībniekiem par pacietību, radošumu un darbošanos! Paldies skolotājiem par atbalstu, padoma sniegšanu, palīdzību radošo ideju īstenošanā!

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka

Informācija iedzīvotājiem, kuri nav sasniedzami pēc deklarētas adreses