Visvaldis Ločs: “Mans lielākais atbalsts un stimuls darbam ir mana ģimene”

AKTUĀLI

Visvaldis Ločs novada domes deputāta amatā ir pirmo reizi, taču tā nav pirmā viņa pieredze deputāta krēslā. Visvaldis Ločs no 1989. līdz 1993. gadam ir bijis Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes deputāts. Novada domē Visvaldis strādā divās komitejās – Sociālo un veselības jautājumu, kā arī Tautsaimniecības komitejā.

- Pastāstiet, lūdzu, par sevi. Vai Daugavpils novads ir Jūsu dzimtā puse?

V.L. Jā, esmu dzimis Medumos un visu dzīvi esmu nodzīvojis šajā pusē. Te esmu mācījies skolā, pēc tam nāca dienesta gadi armijā. Tad, kad atgriezos mājās, strādāju sovhozā.  Tēvs jau ir miris, mātei - 82 gadi. Viņa dzīvo netālu no mums Medumos, savā privātmājā. Arī mani senči nāk no šīs puses.

- Kāda ir Jūsu darba pieredze? Kādā jomā līdz šim esat strādājis?

V.L. No 1993. līdz 2016. gadam strādāju Latvijas Republikas Robežsardzē, tagad esmu pensijā. Padomju laikā, kad atgriezos no dienesta armijā, kādu laiku pastrādāju sovhozā un pēc tam bija piedāvāts dienests Robežsardzē un es piekritu.

- Vai dienests Robežsardzē bija Jūsu lauciņš? Vai bijāt savā vietā?

V.L. Jā, jo jau skolā man patika tas, kas bija saistīts ar militāro karjeru. Diemžēl akadēmijā es nemācījos, pēc skolas uzreiz aizgāju dienēt armijā. Bija cilvēki, kas nāca strādāt robežsardzē, bet viņiem nesanāca te noturēties. Uzskatu, ka šis darbs tātad nebija domāts viņiem. Man viss izdevās

- Kādām īpašībām ir jāpiemīt, lai strādātu robežsardzē?

V.L. Pirmkārt, tā ir pacietība. Otrkārt, tā ir prasme kontaktēties ar cilvēkiem. Pēdējos gados kā maiņas vecākajam man nācās vadīt diezgan lielu darbinieku kolektīvu un bez šīm prasmēm te neiztikt. Atrast pareizo pieeju katram – tas ir svarīgi. Arī atrast kopīgu valodu ar pārējiem, nekonfliktēt.

- Šis ir Jūsu pirmais sasaukums novada domē.

V.L. Politikā esmu ne pirmo reizi. Līdz 1993. gadam esmu bijis Daugavpils rajona Tautas deputātu padomē. Toreiz tas nāca tā spontāni, bijām jauni. Tad, protams, viss bija savādāk nekā tagad. Bija vairāk deputāti.

- Kas tieši bija atšķirīgāk?

V.L. Problēmas palika līdzīgas. Lēmumi tika pieņemti no augšas, un tādēļ īpaši ietekmēt to nebija iespējas. Vienīgi tajā laikā problēmas varēja vieglāk atrisināt, jo bija vairāk resursu.

- Kāpēc piedalījāties vēlēšanās un vai cerējāt uz tik lielu iedzīvotāju atbalstu?

V.L. Politika mani ir interesējusi jau labu laiku. Kad Medumu pagastā notika ikgadējās sapulces ar iedzīvotājiem, es tajās vienmēr piedalījos, zināju, kas notiek pagastā, kādas ir problēmas. Bija dažas problēmas, kuras centos risināt, vēl nebūdams deputāts, un jutu iedzīvotāju atbalstu. Tas mani arī mudināja balotēties velēšanās un palīdzēt problēmu risināšanā, vairāk tajās iedziļinoties. Tādā veidā arī rezultātu sasniedzot ātrāk. Piedalīties velēšanās mani pamudināja meita Milāna. Kopā ar sievu viņas ir mans balsts un mugurkauls. Viņas man ļoti palīdzēja arī pirmsvēlēšanu laikā. Bez viņu atbalsta, protams, man neiztikt, arī tagad, kad rodas kādas grūtības.

- Kādus jautājumus nākas risināt deputāta pieņemšanas laikos? Ar kādiem jautājumiem, lūgumiem, nāk deputāti?

V.L. Problēmas un jautājumi ir visdažadākie. Sākot no problēmām ar ūdeni. Ir viena māja Medumos, kur šobrīd nav ūdens vada un viena kundze cienījamā vecumā lūdz palīdzēt, jo atnest ūdeni no akas viņai jau ir par grūtu. Sūdzas par ceļu stāvokli, kāds lūdz palīdzēt izbūvēt krāsni mājās. Ir ceļi Medumu pagastā, kur transporta kustība nav tik liela, bet gar tām atrodas vairākas privātmājas. Viens no šādiem ceļiem jau kopš padomju laikiem nav remontēts. Šo problēmu kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju izdevās atrisināt un ceļu nogreiderēt. Ļoti daudzi jautā par pagasta apgaismojumu. Ar šo jautājumu jau biju pie izpilddirektores Vandas Kezikas, cenšamies risināt. Trūkst finansējuma, arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu nav iespējams tik viegli iegūt. Mums ir ļoti skaits pagasts, skaists parks, bet tas arī prasa ieguldījumus. Īpaši vasaras laikā pie mums brauc atpūsties no Daugavpils, blakus skaistais izrenovētais Eiropas ceļš, pa kuru pie mums atbrauc arī no kaimiņu valstīm. Protams, pagasta apgaismojuma problēma ir nozīmīga. Jāņem vērā, ka pagastā atrodas divas skolas. Tas ir arī iedzīvotāju drošības jautājums. Lai arī bērni tumšā dienas laikā pārvietojas ar atstarotājiem, tomēr transporta kustība pa ceļu, gar kuru atrodas Medumu internātpamatskola, ir diezgan liela. Tur ir diezgan šaura ceļa josla, un apgaismojums tur būtu ļoti nepieciešams. Arī ziemas laikā, kad agri kļūst tumšs, pārējiem ciemata iedzīvotājiem laukā arī bez apgaismojuma ir problemātiski uzturēties. Medumos nav feldšera un ne visi fiziski var aizbraukt uz pilsētu uz poliklīniku pie ārsta, tā šobrīd ir sāpīga problēma. Kalkūnes ciematā vajadzētu uzbūvēt vēl vienu bērnu rotaļu laukumu, jo bērnu daudz, bet nav kur rotaļāties.

- Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu jāveic Medumu parkā?

V.L. Jāpatīra, jāpaplašina pludmales zona, jo tā ātri aizaug. Vairāk uzmanības būtu jāpievērš parka teritorijas apsaimniekošanai. Protams, ir arī jāveic veco un bīstamo koku nozāģēšana. Tas būtu gan vietējo iedzīvotāju, gan arī pagasta ciemiņu labā.

- Kuras nozares, Jūsuprāt, Daugavpils novadā šobrīd ir īpaši prioritāras?

V.L. Saglabāt skolas, uzlabot novada infrastruktūru, protams, veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Ja attīstīsies uzņēmējdarbība ne tikai pilsētā, bet arī novadā, arī iedzīvotāji nebrauks prom. Lai arī pilsēta nav tālu un var braukt strādāt, tomēr arī tur darba piedāvājumu nav daudz.

-  Kurās jomās novadā Jūs redzat straujāko izaugsmi?

V.L. Pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistei, mums ir radusies iespēja sakārtot infrastruktūru, tostarp ceļus. Tas ir liels ieguvums.

-  Kāds ir Jūsu kā deputāta pienesums novadam un tā iedzīvotājiem?

V.L. Turpināt strādāt, pieņemt lēmumus, kas ceļ gan novada, gan tā iedzīvotāju labklājību. Galvenais ir nepazaudēt iedzīvotāju uzticību.

- Kas Jums sniedz enerģiju darbam?

V.L. Tā ir mana ģimene, kā jau minēju.

- Ar ko nodarbojaties, kad nepildāt deputāta pienākumus?

V.L. Brīvajā laikā ļoti patīk zvejot. Dažreiz sieva saka, ka es zivis mīlot vairāk nekā viņu. Smejas.

Novēlu visiem izturību un veiksmi!

Ar Visvaldi Loču sarunājās Olga Davidova 

 

Ārkārtas domes sēde