Višķu pagasta jauniešu centrs – iedvesmas avots un platforma jauniem iesākumiem

AKTUĀLI

Jauniešu centrs ir vieta, kur jauniešiem tiek izveidota draudzīga, atvērta un atbalstoša vide, tiek piedāvātas iespējas kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, iegūt aktuālu informāciju un palīdzību dažādās dzīves situācijās. Višķu pagasta jauniešu centrs darbojas jau trešo gadu, kopš Malnavas koledžas īstenošanas vietas Višķi paspārnē 2016. gada jūlijā ieguvis savas jaunās telpas. Višķu pagasta jauniešu centru vada Jānis Briška, kas atzīst, ka Višķos ir varena jauniešu komanda. Jānis smejas, ka atbilstoši Jaunatnes likumam, kas nosaka, ka jaunietis ir persona vecumā līdz 25 gadiem, viņš jau kā gadu vairs nav jaunietis. Taču ikdienā paralēli darbam Špoģu vidusskolā, kur Jānis strādā par skolotāju, vada arī jauniešu centru, motivējot daudzus jauniešus iesaistīties tā darbībā.

Pretstatā citiem jauniešiem, kas jaunatnes darbībā iesaistās gana kūtri, Višķu pagasta jaunieši nebaidās realizēt savas iniciatīvas, vēlmes un idejas, vairojot sava pagasta sabiedrisko, kultūras un sporta aktivitāšu klāstu. Viņi tic, ka kopā ir spējīgi mainīt pasauli!

Jānis Briška uzsver, ka viņu palikšana dzimtajā pusē motivē izdarītā darba rezultāts un labi padarīta darba sajūta. “Tu redzi, kā šie jaunieši aug un pilnveidojas. Tas, ko mēs darām pagastā, nav priekš manis vai citiem darbiniekiem, tas ir domāts jauniešiem. Mani fascinē, ka šeit strādā cilvēki, kuriem rūp sabiedrība. Tas liek joprojām palikt šeit, atrasties un domāt par perspektīvām. Tu vari mainīt lietas, tieši tāpat, kā jaunieši savā video minēja. Ja tu iesaisties un strādā, tad tu vari mainīt pasauli. Mūsu pasaule ir tā, kurā uz doto brīdi atrodamies. Mana pasaule ir Višķos, tāpēc es palieku šeit”, tā Jānis.

Višķu jauniešu centra pašpārvaldē darbojas 12 jaunieši, kuri ap sevi ir sapulcinājuši jauniešus no citiem pagastiem. Ir izveidotas arī trīs darba grupas, kurās iesaistījušies pāri 20 jauniešiem. Jaunieši paši organizē savu daru, izstrādā idejas un īsteno tās.

Pirms laika norisa jauniešu ideju projektu konkursu “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!” ideju sagatavošanas posms, kura laikā jaunieši, kopā darbojoties, izstrādāja vairākus projektus. Jaunietis Rūdolfs Lukaševičs prezentēja projekta “Kolorāma” ideju, kas balstās uz grafiti mākslas popularizēšanu Latvijā un Daugavpils novadā. Selina Germane pastāstīja par projekta ideju “In game”, kas, gluži tāpat kā daudzi citi, ir virzīts uz vairāku novada jauniešu saliedēšanos. Projektā ieplānota viesošanās pie citu novadu jauniešiem un kopīgu neformālo spēļu izstrāde.

Pavisam nesen jaunieši ir sākuši veidot paši savus video vlogus, kuros dalās savā pieredzē, zināšanās, vai arī vienkārši uzrunā pārējos jauniešus nebaidīties iesaistīties centra darbībā. Tas ir sava veida aicinājums tiem jauniešiem, kas laiku pavada sociālajos tīklos un ir ne tik aktīvi sabiedriskajā dzīvē. Jānis Briška akcentē, ka Višķu jaunieši ir gudri un pieredzējuši arī starptautisko projektu realizēšanā, nekautrējas dalīties pieredzē un zināšanās ar citiem.

Jābilst, ka Višķu pagasta jauniešu centrs ir viens no 15 Latvijas Eurodesk informācijas punktiem, savukārt jauniešu centra pašpārvaldes prezidenta vietniece Diāna Zdanovska ir Europeers jauniete Latvijā. Te var iegūt informāciju par jauniešu iespējām Eiropā, ERASMUS + un Solidaritātes korpusa programmām. Višķos darbojas arī jauniešu biedrība, kuras darbības laikā vairāk kā 50 jaunieši no Višķiem piedalījušies dažādos jauniešu apmaiņas projektos.

Jānis Briška: “Centrā var konsultēties ne tikai ar mani, bet arī ar tiem jauniešiem, kas jau ir bijuši jauniešu apmaiņas projektos. Mūsu mērķis ir motivēt citus iesaistīties šajā programmā, jo tā ir unikāla iespēja, it īpaši Latgales jauniešiem. Aizbraukt un paskatīties uz daudzām lietām no cita rakursa, no citu valstu pieredzes, kā arī iegūt kontaktus. ERASMUS programmas mērķis nav aizvilināt jauniešus uz ārzemēm, bet gan dalīties ar zināšanām, kuras vēlāk viņi spēs pielietot savā valstī”.

Višķu jaunieši ir aktīvi ne tikai jaunatnes brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanā, bet arī veic dažādus labus darbus. Viens no šādiem – sadarbība ar Višķu sociālās aprūpes centru, organizējot pasākumus tā klientiem.

Jānis Briška: “Fantastiska ir sajūta, kad centra iemītnieki mūs atpazīst un sagaida ar smaidu sejā. Tas stimulē arī jauniešus. Man ir liels prieks, ka sociālā aprūpes centra darbinieki māca mūsu jauniešus par dzīvi un lietām, par kurām dažbrīd negribam domāt – par vientulību, atstumtību. Par to, ka mums, jaunajai paaudzei, ir jāpalīdz viņiem, lai viņi tā nejustos”.

Pavisam nesen Latvijas Republikas Saeimā pulcējās 94 jaunieši no visas Latvijas, kuri nav vienaldzīgi par notiekošo un vēlas savu nākotni saistīt ar valsts pārvaldi. To vidū arī 7 Višķu pagasta jaunieši, kas jauniešu Saeimas vēlēšanās par savām idejām ieguva visvairāk balsis Latgales vēlēšanu apgabalā. Rūdolfs Lukaševičs ierosināja mudināt uzņēmumus ņemt darbā jauniešus, pretī saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu, tādējādi motivējot piedāvāt darba vietas jauniešiem, kuriem ir darba pieredzes trūkums. Jauniete Anastasija Kosoņa piedāvāja ieviest atlaižu sistēmu studentiem reģionālajos maršrutos, kas veicinātu jauniešu izglītošanos, mobilitāti un iesaisti lielpilsētas dzīvē. Savukārt Selina Germane ierosināja sākt jauniešos agrāk audzināt saprašanu par savu personisko higiēnu, veselīgo dzīvesveidu un drošām dzimumattiecībām, kā arī piesaistītu jauniešus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.

Jaunieši visi kā viens atzīst, ka darbošanās jauniešu centrā sniedz tikai ieguvumus. Rūdolfs Lukaševičs bilst, ka labs motivators viņiem ir jauniešu centra vadītājs Jānis. Savukārt darbošanās centrā ir ieguldījums nākotnē, kā arī vērtīga brīvprātīgā darba pieredze, kas ir pozitīvs ieraksts CV. “Mēs iegūstam pieredzi par lietām, kuras nevaram pamēģināt skolā. Tā nav vienas dienas akcija, kā piemēram “Ēnu diena”, te mēs katru nedēļu varam kaut ko jaunu iemācīties”, tā Rūdolfs.

Selina Germane atzīst, ka divus gadus atpakaļ bija atkarīga no telefona un sociālajiem tīkliem, uz jauniešu centru atnāca Rūdolfa mudināta. Līdz ar iesaisti jauniešu centra darbībā, uzlabojušās jaunietes sabiedriskās prasmes, ka arī valodas zināšanas.

Uz jautājumu, kā mudināt citus jauniešus nākt un iesaistīties jauniešu centra aktivitātēs, viņi atbildēja, ka galvenais ir nebaidīties no cilvēkiem un mazpazīstamas vides. Dažreiz ir ļoti derīgi izkāpt no rāmjiem un parādīt sevi, pārvarot savas iekšējās bailes. Savukārt Selina papildināja, ka ieslīgšana sociālajos tīklos nav tas labākais brīvā laika pavadīšanas veids.

Viškānietis Sandis Proms savulaik arī ļoti aktīvi darbojies jauniešu centrā, un atzīst, ka tā ir unikāla iespēja gūt pieredzi un zināšanas nākotnes izaicinājumiem.

“Gribētu uzsvērt, ka jauniešu centrs ir kā neformālā izglītība. Ja tu uz skolu nāc katru dienu no 8.00 līdz 15.30, tad uz jauniešu centru tu nāc brīvprātīgi. Šeit tu vari iegūt zināšanas, ko pats vēlies un kuras skolā neiemāca. Tāpēc aicinu jauniešu nākt un iepazīties ar to, kas te notiek. Ir arī forši piedalīties kādā projektā, kur ir jaunieši no citām valstīm. Ir interesanti iepazīt viņu pieredzi. Latvijā ir forši, ka varam satikties ar jauniešiem no citiem novadiem, bet, ja mēs uz to skatāmies Eiropas mērogā, tas jau ir cits līmenis, pavisam citi stāsti un citāda pieredze”, tā Sandis.

Sandis vēl arvien ir aktīvs, darbojas biedrībā “Lauku studija”. Savulaik pastāvīgi apguvis apskaņotāja un Dj prasmes, kuras ir pilnveidojis un pielieto vēl joprojām.

Višķu pagasta jaunieši nekad neapstājas pie jau paveiktā, bet sniedzas iekarot arvien augstākas virsotnes!

Baltā galdauta svētkos atklāts Lielbornes muižas parka atpūtas komplekss