Višķu 6-kl. pamatskolas celšana un iesvētīšana

Vēsture

Jaunākās Ziņas, Nr.26 (02.02.1937) raksta: Višķu pagasts, kas ar nepilniem 11.000 iedzīvotājiem ir lielākais Daugavpils apriņķī, sestdien atzīmēja divkāršu darba sasniegumu — iesvētīja jauncelto 6 kl. pamatskolu un pārbūvēto pagasta namu. Skolas jaunbūve izmaksājusi ap 45.000 ls, bet pagasta nama pārbūve ap 15.500 ls. No šīs summas divas trešdaļas ir paša pagasta līdzekļi, bet viena trešdaļa aizņēmums.

Saskaņā ar Izglītības Ministrijas Mēnešrakstu Nr.3 (01.03.1937), Višķu Višķu 6-kl. pamatskolas iesvētīšana notika 1937. gada 30. janvārī.

Latgales Vēstnesis, Nr.20 (28.12.1934) par Višķu skolas nepieciešamību:
Višķos bija izjūtama liela vajadzība pēc jaunas skolas ēkas. Sakarā ar to, vietējie pagasta zemturi saimnieciskā kārtā sagādājuši visu nepieciešamo ugunsdrošo materiālu 6.- klasīgas pamatskolas ēkas būvei, darbus uzsāks 1935. gada pavasarī.

Bez tam būves darbos ar 4.765 darba dienām piedalījušies pagasta iedzīvotāji — nodokļu parādnieki, ar izpeļņu labprātīgi dzēšot savus nodokļu parādus. Nokalpoto darba dienu vērtība ir 14.000 ls. Atbrīvojoties no parādiem, iegūts ērts pagasta nams un skola bērniem. Višķu pagasta svinībās ieradās izglītības ministra biedrs J. Čamanis, Zemgales divīzijas komandieris ģen. Dūze, pašvaldību departamenta vicedirektors G. Caucis, vidus skolu direktors P. Kūlis, lauku nodaļas vadītājs J. Ziemanis un Daugavpils apriņķa vadošie darbinieki. Vicedirektors Gaucis atgādinādams tautas Vadoņa draudzīgo aicinājumu, nodeva Višķu pašvaldībai un jaunajai skolai iekšlietu ministrijas dāvātās gleznas.

Latgales Vēstnesis, Nr.54 (14.05.1937) par Višķu skolu:Višķu 6-kl. pamatskolā mācās 284 bērni. Augstāko klašu skolēni nāk no turīgākām, bet zemāko klašu — no trūcīgākām aprindām. Pēdējiem atbalsts kopēdināšanas ziņā visnepieciešamāks. Līdz šim skolēni par skolas līdzekļiem saņem siltu tēju. Pastāv ari internāts ar 30 dalībniekiem. Ēdienu gatavo katrs skolēns patstāvīgi. Arī še sajūtams telpu trūkums, jo skolēnu skaits pastāvīgi aug. Līdzšinējā kopēdināšanas praksē noskaidrojies, ka skolēni ne labprāt lieto pienu, bet labāk tēju un kriņģeļus.

Autors: Dainis Bitiņš

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde