Višķos notiks rotaļu un danču vakars

AKTUĀLI

Piektdien, 2019. gada 3. maijā Daugavpils novada Višķos pirmo reizi notiks danču un rotaļu vakars, lai priecīgā un brīvā gaisotnē apgūtu kādu jaunu deju soli, satiktu jaunus domubiedrus. Pasākumā aicināti piedalīties gan tie, kurus jau ir aizrāvuši danči, gan tie, kuriem ir interese un vēlme apgūt ko jaunu vai atcerēties labi aizmirstu veco.

Pasākums sāksies plkst. 18.00 ar rotaļām, kuras vadīs Rasma Igaune ar ģimeni, Naujenes pamatskolas folkloras kopa “Mazā Rūžeņa” un Salakas folkloras kopa no Lietuvas. Savukārt no plkst. 20.00 līdz 23.00 būs danči lustīgas tautas mūzikas skaņās kopā Daugavpils novada folkloras kopām “Dyrbyni” un “Speiga” un Preiļu novada Saunas pagasta folkloras kopu “Naktineica”.

Rotaļu un danču specifika ir tā, ka ikviens var dejot līdzi, neuztraucoties par pareiziem dejas soļiem, jo galvenais ir dejotprieks, savstarpējā komunikācija dejās un rotaļās, prieka pilna atmosfēra un dzīvā mūzika.

Pasākumā ieeja ir bez maksas, līdzi ir jāņem ērti maiņas apavi dancošanai, dzeramais ūdens un neliels cienasts pie tējas.

Doma par Danču un rotaļu vakaru Višķos radās Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopas “Dyrbyni” dalībniekiem, kuri regulāri rīko dančus vakarus un ir apmeklējuši danču nakti Ģikšos un Pasvalē Lietuvā.

Rotaļu un danču vakaru Višķos rīko Daugavpils novada Kultūras pārvalde kā vienu no aktivitātēm projektā* Nr.LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus” (“Radītu, lai paliktu”). Projekta vadošais partneris ir Zarasu rajona Kultūras centrs.

Papildu informācija:
Jeļena Žukova,
Projekta “Radītu, lai paliktu” kordinatore,
+37125611544, jelena.zukova@dnkp.lv

*Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild projekta dalībnieki, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Baltā galdauta svētki Dubnā