Vīragnas ezeru papildina ar zivju resursiem

AKTUĀLI

9. novembrī Daugavpils novada Vīragnas ezerā tika ielaisti 12 000 zandartu zivju mazuļi. Pasākums norisinājās ar Valsts zivju fonda atbalstu zivju pavairošanas projekta ietvaros.

Mērķis ir uzlabot Vīragnas ezera ihtioloģisko stāvokli un pievilcību makšķerniekiem. Tas tiek darīts, palielinot zandartu skaitu ezerā. Plēsīgo zivju populācijas pieaugšana uzlabos ezera ekoloģisko stāvokli un faunu.

Iepriekš Vīragnas ezera zivju resursi jau tika papildināti – 2017. gadā tika ielaisti 12 000 līdaku mazuļi, savukārt 2018. gadā līdzīgs skaits zandartu.

Zivju mazuļi tika iegādāti akreditētā zivjaudzētavā. Pirms palaist mazuļus, desmit no tiem tika nosvērti ar kontrolsvariem. Vēlāk lielajās tvertnēs salēja ūdeni, un pa daļām ievietoja mazuļus, noteicot zivju kopējo skaitu.

”Ezeros, kuros papildinām zivju resursus, iepriekš tika veikti pētījumi. Arī Vīragnas ezerā 2020. gadā tika veikts pētījums par zivīm.  Zinātnieki, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāja zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, kuri nosaka kādas zivis, kādā daudzumā laist ezerā,” skaidro Daugavpils novada domes Vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā Valērijs Ašķeļaņecs.

Lai process noritētu sekmīgi ir nepieciešama vairāku uzraugošo institūciju klātesamība -  šo darbu veica kā Daugavpils novada domes Vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā, tā arī Valsts vides dienesta zivju inspektors un PVD pārstāvis.

Pēc speciālistu teiktā, labākā ūdens temperatūra zivju mazuļu palaišanai ir 8-10 grādi. Ja ūdens ir siltāks, tad mazuļiem samazinās dzīvotspēja, un to zivju skaits, kuras atceļos līdz ezeram, jo jāņem vērā arī transportēšanu, būs mazāks.

”Šogad ir tāda situācija izveidojusies dabā, ka ir ļoti silts rudens, tādēļ ir nedaudz vēlāks laiks, kurā ūdens atdziest līdz noteiktai temperatūrai, kad tās zivis var laist. Ūdens aukstuma temperatūras rādītāji ir aizkavējušies aptuveni uz mēnesi,” skaidro Valērijs.

Vīragnas ezers Daugavpils novadā ir nozīmīgs tūrisma un makšķerēšanas objekts, jo tā krastā izvietota atpūtas bāze. Ezers ir pieejams un interesants makšķerniekiem, kuri iegādājas makšķerēšanas licences. Pēc projekta īstenošanas, makšķerniekiem tuvākajos gados būs iespēja noķert jau izaugušus zandartus.

Projekta kopējās izmaksas: 3600 eiro, no tiem 89% apmaksā zivju fonds, savukārt 11% licencētās makšķerēšanas organizētājs.

Zivis laidīs arī Smiļgiņa ezerā

Līdzīga projekta ietvaros zivju resursus papildinās arī Smiļģiņa ezerā netālu no Silenes. Ezeru tiek plānots papildināt ar 5 000 vienvasaras līdaku mazuļiem. Projekta īstenošana nepieciešama, jo ezerā vismaz pēdējās desmitgadēs nav ielaisti plēsīgo zivju mazuļi un ezera ihtiofauna ir noplicināta.

Plēsīgo zivju populācijas stāvoklis ir nozīmīgs ezera kopējā ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā. Smiļģiņa ezers Daugavpils novadā ir nozīmīgs kā pierobežas ezers, kurā ir pieejama licencētā makšķerēšana.

Autors un foto: Dainis Bitiņš

Aicinām balsot par Daugavpils novadu kā draudzīgāko pašvaldību ģimenei