Viļa Plūdoņa pasaku spēles Nīcgalē

AKTUĀLI

“Bērni, uzklausieties nu:

Stāstīšu jums pasaku

Kad vēl klinģerlietiņš lija,

Vīrs ar savu sievu bija… “

7. martā ar pasaku spēlēm  “Ežuļa šūpulīts” Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā atzīmēja dzejnieka Viļa Plūdoņa 145. dzimšanas dienu. Viļa Plūdoņa dzejas valodā sarakstītā un daudziem zināmā skaistā pasaka „Eža kažociņš".

Gaidot svētkus, bērnudārzā lasīja un apspriesta pasaku par “Eža kažociņu” un iestudēja muzikālu priekšnesumu kāzu orķestrim.

Pasākumā bērni atvēra pasaku vācelīti un sadraudzējās ar Ežuli.  Dalībnieki gatavoja klinģerlietutiņu, otri palīdzēja ganīt saskaitīt cūkas, vēl citi veidoja Ežuļa un Princeses kāzu bildes, muzikanti uzskaņoja instrumentus.

Un sākās pasaku dzīres  - viss kā Viļa Plūdoņa pasakā:

“Nu  tik bija kāzu svētki –

Dzīras, dziesmas, dancošan:

Dūkas dūca, kokles smēja,

Stabulītes gavilēj.”

Mazo muzikantu orķestris spēlēja, saimniece cienāja ar kliņģeriem, viesi dejoja, līdz saplīsa glāžu zābaciņi. Lai piepildītos pasaka, viesi atzina, ka ļoti svarīgi ir godāt un cienīt  tēti un māmiņu:

“Jaunais ķēniņš iejūgt lika

Divi melnus rumakus

Un uz pili pārved stalti

Savus sirmos vecākus.”

Ezim V. Plūdoņa pasakā piemīt daudzas pozitīvas cilvēka īpašības – gudrība, čaklums, labestība. Tas kļuvis par šo tikumu simbolisku tēlu, kas gan mazam, gan lielam sniedz ļoti noderīgu audzinošu piemēru.

Informāciju sagatavojusi:
Ruta Bogdanova, Nīcgales bibliotēkas vadītāja

Ekspluatācijā pieņemta jauna konteinertipa katlu māja Špoģu ciemā