Viktorīna „Vai tu pazīsti savu novadu?”

Pašvaldība

26.jūlijā Maļinovas pagasta bibliotēkā norisa viktorīna bērniem un jauniešiem „Vai tu pazīsti savu novadu?”. Viktorīnas jautājumi bija sagatavoti par novadu un  Maļinovas pagastu izmantojot bibliotēkas novadpētniecības materiālus. Protams neiztika bez mīklām un jautriem uzdevumiem. Zinošākajiem un aktīvākajiem pasākuma dalībniekiem tika pasniegtas nelielas balviņas. Visi bērni un jaunieši tika aicināti biežāk pārlasīt novadpētniecības materiālu mapes, lai labāk zinātu dzimtā pagasta, novada vēsturi un ievērojamākos kultūrvēsturiskos objektus.

Pasākums bērniem Maļinovā "Kosmisks ceļojums"