Pasākums bērniem Maļinovā “Kosmisks ceļojums”

Pašvaldība

19. jūlijā Maļinovas pagastā tika rīkots izzinošs un pamācošs pasākums ar neparastu nosaukumu “Kosmisks ceļojums”. “Ceļojuma” laikā bērniem bija jāveic dažādus intelektuālus uzdevumus, jāatmin krustvārdu mīklu, jāpiedalās sporta aktivitātēs, uz ātrumu jāšķērso “dziļus krāterus, kuri radušies no lieliem meteorītiem” u.c.

Jau pats pirmais pārbaudījums lika vecākiem bērniem atcerēties dabaszinības stundas un mēģināt atsaukt atmiņā zināšanas, kā izskatās  Saules sistēma un salikt visas planētas pareizajās orbītās, bet mazākie uzzināja cik Saules sistēmā ir planētu, kā tās izskatās un kur “dzīvo”. Pēdējais uzdevums prasīja no bērniem veiklumu, jo bija jāpārvar kosmisks zirnekļtīkls, neaizskarot meteorītus, kuri varēja kuru katru brīdi uzsprāgt. Pats svarīgākais pasākuma uzdevums bija atšifrēt  kosmisku pirātu vēstuli un uzzināt, kur atrodas pirātu dārgumi. Šifra atslēgu bērni saņēma pēc katra veiksmīgi paveikta uzdevuma.

Visā pasākuma laikā bērni par katru veiksmīgi izpildītu uzdevumu saņēma konfektes un krāja tās, jo tam, kurš sakrās visvairāk konfekšu, bija paredzēta speciālā dāvana. Tāpēc katrā konkursā bērni piedalījās ar aizrautību, cenšoties precīzāk un ātrāk par visiem izpildīt uzdevumu.

Protams, beigās bērni atšifrēja vēstuli un atrada “zem pašas spilgtākās zvaigznes” (tāds bija vēstules atšifrētais teksts) pilnu kasti ar saldumiem, par kuru bērni bija bezgala priecīgi.

Pēc pasākuma bērni atzinās, ka  uzzināja kaut ko jaunu par Visumu un par mūsu planētu. Pasākumu organizēja brīvprātīgā Anastasija Vasiļjeva.

Maļinovas pagasta saieta nama vadītāja
Jeļena Vasiļjeva

Ambeļu pagasta svētki