Vienoti lāpu gājienā

AKTUĀLI

11. novembrī Daugavpilī norisinājās Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens. Tajā piedalījās arī pārstāvji no Daugavpils novada domes. Tāpat lāpu gājienā kupli tika pārstāvēta Daugavpils novada jaunatne. Pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos, gājienā piedalījās 200 jaunieši no daudziem pagastiem. Vienotā gājiena laikā tika apliecināta ticība Latvijas un tās iedzīvotāju gaišākai nākotnei, iedegtām lāpu ugunīm sasildot pagātni, bez kuras nebūtu iespējama mūsu tagadne.

Svinīgais pasākums Dubnā