Veselības veicināšanas projekta pasākumu plāns aprīlim

JAUNUMI

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā ” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070) PASĀKUMU PLĀNS APRĪLIM

Datums, laiksPasākumsNorises vieta
10.04.2018 plkst. 09.00Veselības diena skolā Medumu pamatskola
13.04.2018 plkst. 10.00Informācijas un izglītības diena "Fiziski un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks laukos"Demenes pagasts
17.04.2018 plkst. 10.00Informācijas un izglītības diena "Fiziski un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks laukos"Daugavpils novada dome
23.04.2018 plkst. 10.00Informācijas un izglītības diena "Fiziski un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks laukos"Vecsalienas pagasts
25.04.2018 plkst. 15.00Informācijas un izglītības diena "Fiziski un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks laukos"Līksnas pagasts
26.04.2018 plkst. 14.00Informācijas un izglītības diena "Fiziski un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks laukos"Kalkūnes pagasts

Lieldienās Maļinovā gāja rotaļās