Veselības inspekcija Šūņu ezera oficiālajā peldvietā iesaka nepeldēties

AKTUĀLI

Inspekcija pasvītro, ka potenciāli toksisko zilaļģu sugu masveida savairošanās vēl neliecina  par toksīnu producēšanu un izdalīšanu ūdenī, līdz ar to piemērotie piesardzības pasākumi uzskatāmi par profilaktiskiem. Noteikti nedrīkst peldēties, ja zilaļģu savairošanās, ko var konstatēt pēc to netīri zilganzaļās krāsas (plēves uz ūdens, saskalojumi u.c. pazīmes) konstatētas visā ūdens masā un peldvietas akvatorijā, piemēram, ezerā.

Nākošās plānveida mikrobioloģiskās analīzes 56 oficiālajās peldvietās tiks veiktas 6.un 7.augustā. Pēc šonedēļ Daugavpils pašvaldības pasūtītajām papildu analīzēm Šūņu ezera oficiālajā peldvietā, konstatēts paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums, līdz ar to peldēšanās šajā ezerā līdz nākošo analīžu veikšanai nav ieteicama.

Informāciju sagatavojusi:
Veselības inspekcijas Vadītāja biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Šķēle
Tel.nr.28342858, 67819677, komunikacija@vi.gov.lv

Neaizmirstiet par ugunsdrošību - esiet uzmanīgi ar uguni!