Vēl visu 2017.gadu var atgūt pārmaksātos nodokļus

Pašvaldība

Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam.

Kā arī visu 2017.gadu var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.

No 2017.gada 1.marta  par 2016.gadu var iekļaut attaisnotajos izdevumos maksu par interešu izglītību, ko īsteno izglītības iestāde vai juridiskā vai fiziskā persona, kam izsniegta licence īstenot interešu izglītības programmu.

 Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams mājas lapā www.viis.lv, savukārt piešķirtās licences ir pieejamas www.e-skola.lv/public/31709.html

    Gada ienākumu deklarācijai pievieno attaisnojuma (maksājuma) dokumentus, attaisnojuma dokumentā jābūt norādītam:

 • maksājuma saņēmēja izglītības iestādes rekvizītiem,
 • fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam,
 • maksājuma mērķim - attaisnoto izdevumu veidam (izglītības pasākuma programmas, pulciņa nosaukums).

     Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksa ir paredzēta par šādiem izdevumiem:

 • attaisnotie izdevumi par izglītību
 • attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem (izņemot redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus un izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi;
 • attaisnotie izdevumi par veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām;
 • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
 • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
 • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.

    Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksa ir paredzēta par šādiem izdevumiem par izglītību:

 • par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās);
 • par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī ES dalībvalstu un EEZ valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;
 • par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai;
 • par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu.

Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centrā   Višķu pagastā

Adrese:
Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481
Tālr.: 66954816
E-pasts: daugavpils@pakalpojumucentri.lv
Kontaktpersona: Ruta Grustāne

Darba laiks:
Pirmdien: 08:00 – 17:30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Otrdien: 08:00 –   16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Trešdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Ceturtdien: 08:00 – 16 :30 (pārtraukums 12:00-12:30);
Piektdien: 08:00 – 15 :30 (pārtraukums 12:00-12:30)

 

 

Silenē atjaunots 3.5 km garš grants ceļa posms