Veiktas grodu aku analīzes dūņu lauku apkārtnē

AKTUĀLI

12. decembrī Augšdaugavas novada pašvaldība saņēmusi Veselības inspekcijas atbildi par grodu aku dzerama ūdens kvalitāti Križu dūņu lauku tuvumā esošajās mājsaimniecībās.

3. un 8. decembrī vairākās mājsaimniecībās piesārņotajā teritorijā tika veiktas akas ūdens analīzes. Dažu vasarnīcu īpašnieki atteicās no analīžu veikšanas, jo akas ūdeni izmanto tikai dārza laistīšanai, bet daudzi zemes īpašnieki nav sasniedzami, jo vasarnīcās dzīvo tikai vasaras periodā.  Kopumā SIA “Daugavpils ūdens” pārbaudījusi desmit grodu akas.

Analīžu rezultāti liecina, ka četros īpašumos aku ūdens ir lietojams cilvēku uzturā, četros īpašumos rekomendēts aku ūdeni pirms lietošanas novārīt, savukārt divos īpašumos, tostarp mini zoodārzā “Jurita”, grodu aku ūdens atzīts par nelietojamu nedz cilvēku, nedz dzīvnieku uzturā. Pagaidām Veselības inspekcija nevar apgalvot, ka ūdens sliktā kvalitāte saistīta ar dūņu noplūšanu, tāpēc rekomendē pavasarī pēc atkušņa veikt atkārtotas analīzes, kā arī iesaka veikt apsekoto grodu aku tīrīšanu un dezinfekciju. Pagaidām iedzīvotāji tiek nodrošināti ar dzeramo ūdeni.

Jau informējam, ka 25. novembrī tika saņemta informācija par avārijas situāciju dūņu laukos “Križi” Naujenes pagasta Kašatņikos, Augšdaugavas novadā. Notikuma vietā Valsts Vides dienesta inspektori konstatēja, ka vaļņa nobrukuma rezultātā no dūņu laukiem vidē nonākuši vismaz 14 000 m3 dūņu. Būtiskākā dūņu daļa ir noplūdusi blakus esošajā purvainā meža teritorijā. Tomēr piesārņojums pa grāvju sistēmu un pēc tam pa Stropicas upi ieplūdis Līksnas upē.

Nekavējoties tika uzsākti darbi avārijas seku novēršanai. Noplūdušo dūņu savākšana vel turpinās. Pašlaik ir savāktas jau vairāk nekā 6 tonnas dūņu, kas nogādātas dūņu dīķos.

30. novembrī Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums pieprasīt Latvijas Republikas Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju Augšdaugavas  novada pašvaldības  Naujenes, Maļinovas un Līksnas pagastos sakarā ar būtisku apdraudējumu cilvēku veselībai, vides un saimnieciskās darbības drošībai, pašvaldības infrastruktūrai, ko rada no SIA “Daugavpils ūdens”  dūņu laukiem “Križi” vidē noplūdušās dūņas. Šāds lēmums nepieciešams, lai varētu turpmāk pieprasīt no valsts kompensāciju sakarā ar avārijas radītajiem zaudējumiem.

Maksibasketbolā sekmīgi debitē komanda “Augšdaugavas novads”