Veic Patmaļu kapličas jumta seguma nomaiņu

AKTUĀLI

Divu nedēļu garumā ilguši Līksnas pagasta Patmaļu kapsētas jumta seguma nomaiņas darbi. Tos veikusi firma SIA “Defass-D”, kas novadniekiem labi pazīstama pēc vērienīgajiem darbiem gan Līksnas baznīcas jauno torņu uzstādīšanā, gan jumta renovācijā.

Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 7293,19 eiro, t.sk. Daugavpils novada Kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda finansējums, pašvaldības finansējums un savāktie ziedojumi – divarpus tūkstoši eiro apmērā.

Kapliča ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta 1884. gadā kā neapšūtu tēstu koka baļķu taisnstūrveida plānojuma guļbūve. Virs ieejas daļas saglabājies neliels tornītis ar krustu, iespējams, tur kādreiz atradies zvanu tornis. Atļauja jumta seguma nomaiņai tika saņemta no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

Lai arī 2018. gada budžetā remontam finanšu līdzekļi netika piešķirti, Līksnas pagasta pārvalde uzsāka ziedojumu vākšanu, lai saglabātu kapliču un nepasliktinātu būves tehnisko stāvokli.

SIA “Defass-D” vadītājs Aleksandrs Cinne norāda, ka, lai arī būve ir ļoti sena, tā ir labi saglabājusies. “Tika atjaunotas spāru lates. Remonts kādreiz te jau ir bijis, jo jumta segums nav pirmatnējais, tas tika mainīts. Tā kā jumta stāvoklis bija daudz maz normāls, lielu problēmu jumta seguma nomaiņa nesagādāja”, tā Aleksandrs.

Līksnas pagastā ir vairākas kapsētas, taču Patmaļu kapsēta izceļas ar unikālajiem grāfu Plāteru – Zībergu dzimtas un citiem senajiem apbedījumiem. Kapsētu ieskauj 1934. gadā uzstādītais laukakmeņu žogs.

Pāris gadus atpakaļ veikta kapličas grīdas atjaunošana, savukārt pagasta pārvaldes nākotnes plānos ir logu un durvju atjaunošana. Saglabājušās vēsturiskās koka durvis ir ar vairogtipa dēļu apšuvumu no ārpuses un oriģinālām durvju apkalumu detaļām, eņģēm un rokturi.

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa stāsta, ka Patmaļu kapliča tiek izmantota katru gadu kapu svētku norisēs, kā arī rudenī – Svecīšu vakaru aizlūgumos. Arī ikdienā kapliča ir pieprasīta, kad mirušos pirms apbedīšanas te var novietot un lūgties. Lai arī iedzīvotāji lūguši pēc telpas mirušo novietošanas ciemata centrā, tāda vieta netika ierīkota.

Biruta Ozoliņa teic lielu paldies visiem ziedotājiem par atbalstu, pateicoties kuram jumta seguma nomaiņas darbus bija iespējams paveikt šajā gadā.

Filmas "Rūdolfa mantojums" brīvdarbas izrāde Novada svētku ietvaros