Vecstropu ciemā pabeigta ielu rekonstrukcija

AKTUĀLI

Naujenes pagasta Vecstropu ciemā noslēgusies jau pērn uzsāktā ielu rekonstrukcijas projekta īstenošana. Ciemā pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir atjaunots asfalta segums un trotuāri, izveidoti jauni stāvlaukumi, paplašināta ielas braucamā daļa, izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma. Izveidots arī jauns moderns ielu apgaismojums un atjaunots zāliens.

Jau vairākus gadus Vecstropu ciema iedzīvotāji vērsās pagasta un novada domē ar lūgumu uzlabot asfalta segumu pie dzīvojamām mājām. Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne atzīst, ka pērn beidzot izdevās gūt apstiprinājumu projektam, jo sakarā ar Covid-19 pašvaldībām tika dota zaļā gaisma ņemt aizņēmumus Valsts kasē tamlīdzīgu projektu realizēšanai.

Projekta īstenošanas gaitā ir nācies risināt arī dažādas problēmas, jo daļa labiekārtotās teritorijas atrodas privātīpašumā. Tika rīkotas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzklausīti viņu priekšlikumi, risinātas strīdus situācijas.

“Šajā ciema daļā liela teritorijas daļa pieder privātpersonai, tāpēc pirms projekta īstenošanas nācās ar viņu saskaņot. Mēs saņēmām piekrišanu, bet diemžēl svešā zemē nevaram īpaši ieguldīt pašvaldības līdzekļus, tāpēc lielākoties projekts īstenots uz pašvaldības zemes un tikai nedaudz uz privātās,” teic Ināra Miglāne.

Jautājums par privāto zemi nebija vienīgā problēma, ar ko nācās saskarties projekta īstenošanas gaitā. Pagastam nācās risināt arī citus tehniskus jautājumus, kas ir pašu māju iedzīvotāju ziņā.

“Kaut arī ar lielām grūtībām, bet esam tikuši līdz finišam. Uzskatu, ka šī ciema daļa mums ir beidzot sakārtota un lielākā daļa iedzīvotāju noteikti būs apmierināti,” saka pagasta pārvaldes vadītāja.

Lai īstenotu projektu, valsts kasē tika ņemts aizņēmums 290 000 eiro apmērā, paredzot arī Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda  līdzfinansējumu 106 000 eiro apmērā.

Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā