Vecsalienas pagastā tika spriests par ceļiem un atkritumu apsaimniekošanu

AKTUĀLI

Vecsalienas pagastā šobrīd dzīvo 667 iedzīvotāji. Pērn piedzima 4 bērni un mira 9 iedzīvotāji, noslēgtas 8 laulības. Par to, tiekoties ar iedzīvotājiem, informēja Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītājs Semeons Pavlovs. Bezdarba līmenis lēnām sarūk, šobrīd tas sastāda 10,42%. Vecsalienas pagasta pārvaldes budžeta izdevumi 2016.gadā bija 467 986 eiro. Vecsalienā, līdzīgi kā citos novada pagastos, ir augsti iedzīvotāju parādi, kuri tiek dzēsti ļoti lēni. Šobrīd debitoru parādi sastāda 10 034 eiro – gada laikā parādi samazinājās tikai par 1212 eiro.

2016.gadā Vecsalienā notika vairāki attīstības projekti, vērienīgākais no tiem bija Vecsalienas muižas pils jumta atjaunošana un Dienvidu durvju restaurācija, tāpat divu pašvaldības ceļu “Laumiņi - Jaunliepas” un “Mālkalne – Jaunzeme” infrastruktūras uzlabošana.

Vecsalienas pagasts ir plaši atpazīstams ne tikai ar pili, bet arī tās veiksmīgajiem uzņēmējiem – SIA “Dubiki” un SIA “Vels 2”. Iedzīvotāju galvenais nodarbošanās veids ir lopkopība, mazāk zemkopība, graudkopība.

Pagasta pārvaldes valdījumā atrodas 18 pašvaldības dzīvokļi, no kuriem visi ir izīrēti. Pērn tika veikti arī pašvaldības dzīvojamās mājas Nr.4 kāpņu telpas remontdarbi, sienu krāsošana un griestu balināšana.

Vasaras nodarbinātības programmā bija iesaistīti 5 pagasta skolēni, no tiem 2 skolēni–pagasta pārvaldē, z/s “Tartaks 9”- 1 skolēns, SIA “Dubiki” -2 skolēni.

Vecsalienas pagasta pārvalde lielu vērību velta sociālajai jomai. 2016.gadā tika pieņemti 77 lēmumi par trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanu, 94 lēmumi par sociālo pabalstu piešķiršanu, noslēgtas 83 vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu, sastādīti 97 dzīves apstākļu apsekošanas akti. Lauvas tiesa jeb 71% no pabalstu veidiem bija GMI pabalsts, kas tika piešķirts 15 ģimenēm 14 946 eiro apmērā. Gada laikā tika izdalītas 324 pārtikas un 73 higiēnas pakas, 30 mācību piederumu komplekti un 30 somu komplekti.

Algoto pagaidu sabiedriskajos darbos tika nodarbināti 26 iedzīvotāji. Ar šo strādnieku palīdzību tika labiekārtota pils parka teritorija, sakoptas kapsētas, izveidota sabiedriskā pludmale u.c. darbi.

Ieskicējot galvenos uzdevumus nākotnei, S.Pavlovs atzīmēja, ka plānos ir ierīkot apgaismojumu pie daudzdzīvokļu mājām Nr.1,2,3,4, ierīkot optisko internetu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā, kā arī izveidot atpūtas vietas pie daudzdzīvokļu mājām.

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins vecsalieniešiem pastāstīja, ka novadā šobrīd visaktuālākā problēma ir ceļu sliktā infrastruktūra. Aprīļa sākumā Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda padome plāno izbraukāt pagastu pieteiktos ceļus, lai lemtu par 600 tūkst. eiro pārdali šiem pašvaldību ceļiem. Šogad plānots uzklāt tā saucamo “balto asfaltu” ceļam, kas savieno Vecsalienu ar Stenderi (~3km), tāpat Latgales programmas ietvaros par ES līdzekļiem paredzēts sakārtot 1,6 km garu ceļa posmu “Zeitišķi – Tartaks”.  Diemžēl ceļa projektēšanas un iepirkumu procedūras ir garas, tāpēc darbi varētu tikt uzsākti ne ātrāk kā gada nogalē. “Šie LAD projekti virzās stingri pēc grafika, atbilstoši sarakstam – tas nozīmē, ka, piemēram, Vecsalienā nevar tikt uzsākti darbi pirms tiem pagastiem, kuri atrodas prioritāri rindā,” norādīja A.Kucins, atbildot uz iedzīvotāju neapmierinātību par kavēšanos  ar  “Zeitišķu – Tartaks” ceļa posmu.

Vecsalienas pagasta iedzīvotājs Jevģenijs Gridasovs pateicās, ka ir veikts remonts Vecsalienas muižas pilij un ierosināja atjaunot pabalējušos lielformāta informācijas stendus par pili uz lielceļa. Vecsalienas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Gaļina Matkeviča atbildēja, ka šie stendi ir biedrības “Červonka” īpašums, jo iegūti, piesaistot projektu finansējumu. Tomēr, tā kā projekts ir noslēdzies, ir iespējams mēģināt vienoties par šo stendu atjaunošanu.

Domes vadība vēlreiz atgādināja, ka visā valstī ir cēlies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, Vecsalienas pagasta pārvaldei 2017.gadā tiks piemēroti EUR 9.08 par 1m3. Tomēr dalītie atkritumi – plastmasa, kartons, stikls – netiek skaitīti kopējā tonnāžā un par to netiek piemērota maksa. Vecsalienas iedzīvotāji piebilda, ka vēlētos, lai dalīto atkritumu konteineri stāvēt pie daudzdzīvokļu mājām nevis pagasta pārvaldes ēkas. “Vecsalienu apkalpo SIA “Clean R”, kuru pienākums ir nolikt konteinerus tur, kur pagasta pārvalde lūdz to darīt, nevis tur, kur uzņēmējam tas šķiet parocīgāk. Dalīto atkritumu konteineru daudzumu nosaka pēc iedzīvotāju skaita. Vecsalienā obligāti jābūt vismaz vienam konteineram, iespējams var sarunāt par diviem. Diemžēl ar šo uzņēmumu ir diez gan sarežģīta sadarbība. Ja iedzīvotāji dodas uz pilsētu, šos atkritumus var pa ceļam aizvest arī uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Liģinišķos, kur var nodot arī metālu,” tā A.Kucins.

Elza Timšāne

Pieteikšanās platību maksājumiem