Vecāku un bērnu radošo darbu izstāde Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Ilūkste

Par godu iestādes dzimšanas dienai, kuru ik gadu svinam aprīļa mēnesi, mūsu bērnudārzā ir izveidota radošo darbu izstāde "Zvaniņš". 

Visi izveidotie darbi ir izvietoti pie grupiņu nojumēm un laukumos.  

Paldies Iestādes padomei par vecāku informēšanu, bērniem un vecākiem par atsaucību, radošiem un interesantiem darbiņiem!

Vadītājas vietniece izglītības jomā V. Vanagele

Neļas Vojevodas akvareļu izstāde Maļinovā