Vecāki mācījās risināt konfliktus

Izglītība

Daugavpils novada kultūras centrā ”Vārpa” š.g. 27.novembrī Daugavpils novada izglītojamo vecākiem tika noorganizēts seminārs ”Konflikti, komunikācija, saskarsme, emocijas”, kuru vadīja biedrība ”Apvienība I.K.P.”, sniedzot pamatzināšanas par mediācijas procesu. Mediācija ir konfliktu risināšana komunikācijas ceļā, kurā abas puses tiek atbalstītas. Pirms tam, oktobra mēnesī rīkotajās darbnīcās, mediatori strādāja ar jauniešiem un skolotājiem, kas vēlējās uzzināt par komunikāciju, saskarsmi, citādā, dažādā pieņemšanu, un vienkārši, lai iemācīties klausīties.

Kā atzīst mediatore Lolita Terēze Nicmane, šis seminārs ir neliels turpinājums iepriekšējām nodarbībām, kurās jaunieši mācījās ne tikai komunicēt, bet arī pašiem būt mediatoriem.

No Daugavpils novada uz mediācijas nodarbību ir ieradusies arī Irina. Viņa ir 3 bērnu māte un atzīst, ka ģimenē pastāvīgi rodas problēmsituācijas par ikdienišķām lietām, piemēram, allaž ir grūti iesaistīt bērnus mājas sakārtošanas darbos, vai motivēt tos mācīties. Taču tagad viņa neslēpj gandarījumu par projektā iegūto pieredzi un atzinīgi novērtē mediatoru pieeju.

Sākumā norisinājās semināra teorētiskā daļa, kurā projekta dalībnieki noklausījās mediatoru izklāstīto. Vecākiem tika stāstīts par to, kā jāuzklausa bērni, un lika aizdomāties vai tie dzird savus bērnus ikdienā, un vai vecāki saprot, ka visi var kļūdīties. Savukārt vēlāk vecāki varēja izteikt arī savu viedokli. Ja daži no vecākiem sākumā nepiekrita mediatoru sacītajam, tad semināra gaitā ir izdevies atrast kopsaucējus ar visiem projekta dalībniekiem. Praktisko uzdevumu laikā, varēja pašiem iesaistīties konfliktsituāciju risināšanā.

Mediācijas projekta dalībnieki ir pastāstījuši, ka zina daudzus savus paziņas, kas piedalījās projektā, un kuri arī guvuši labu pieredzi, tāpēc obligāti paši izmantos seminārā uzzināto komunikācijā ar saviem bērniem.

Vairāk par mediācijas semināriem var uzzināt biedrības majaslapā vai arī Facebook lapā.

Dzimtsarakstu nodaļas informācija