Vasarsvētku sadancis “Es mācēju danci vest…”

AKTUĀLI

Sestdien, 25.maijā, Vaboles parka laukumā notiks Daugavpils novada tautas deju kolektīvu Vasarsvētku sadancis un Vaboles kultūras nama jauniešu deju kolektīvam “Aisma” - 60.

Vasarsvētku sadaņča koncertā “Es mācēju danci vest…” piedalīsies 19 deju kolektīvi: tautas deju kolektīvi - Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme”, Līksnas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa”, Nīcgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lakši”, Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ezerzvani”, Vaboles pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Aisma”, Vaboles vidusskolas  2.-4.klašu deju kolektīvs „Kukainīši”, Vaboles vidusskolas  7.- 9.klašu deju kolektīvs  „Aismiņa”, Daugavpils Latviešu kultūras centra  deju ansamblis „Laismeņa”, Daugavpils Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Leiļi”, Jelgavas  pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” tautas  deju ansamblis „Diždancis”; Senioru deju kolektīvi - Ilūkstes novada kultūras un tūrisma  aģentūras senioru deju kolektīvs „Ozolzīles”, Daugavpils pilsētas senioru deju kolektīvs „Ērkšķrozīte”,  Preiļu novada kultūras centra  biedrības „Mūsmājas” senioru deju kolektīvs ”Brūklenājs”, Višķu pagasta kultūras centra  senioru deju kopa „Magones”, Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras  Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra senioru deju kopa „Zelta atvasara”, Vārkavas novada senioru deju kopa „Dzīves virpulī”, Varakļānu  kultūras nama senioru dāmu deju kopa „Dardedze”; Eiropas deju kopas - Krāslavas novada pensionāru biedrības Eiropas deju kolektīvs ”Mežrozīte”, Balvu Kultūras un atpūtas centra Eiropas deju kopa „Atvasara”.

Pēc koncerta – zaļumballe.

Pasākumu atbalsta Daugavpils novada dome un Vaboles pagasta pārvalde.

 

 

VARAM ministra vizītes laikā diskutēts par teritoriālo reformu un radioaktīvo atkritumu glabātuvi