Valsts svētku svinības Demenē

AKTUĀLI

Latvijas 100 gadu jubileja ir ilgi gaidīts un svarīgs notikums, kuru visi iedzīvotāji sagaidīja ar prieku. Šajā laikā daudzi pasākumi ir veltīti mūsu dzimtenei, izkanot daudziem novēlējumiem šai zemei un tautai.

8.novembrī Demenes Kultūras namā sapulcējas bērni un vecāki, lai piedalīties radošā darbnīcā “Piespraudes ar Latvju zīmēm ”. Darbnīcas laikā katrs izveidoja piespraudes, kurus pēc tam svētku laikā varēja piekārt pie apģērbiem. Paldies visiem, kas piedalījās darbnīcā un pateicāmies  par sadarbību radošajai darbnīcas vadītājai Irinai Griškjānei!

11.novembrī Demenes pagasta jaunieši brauca uz Daugavpili, kur kopā ar Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotājiem, karavīriem, robežsargiem un jaunsargiem vienojās kopīgā Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājienā, lai pateiktos Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem. Pēc gājiena lāpas tika uzstādītas Latvijas stilizētajā kontūrā Vienības laukumā. Demenes pagasta pārvalde pateicas visiem, kas piedalījās lāpu gājienā.

15.novembrī Demenes kultūras namā notika svētku koncerts “Latvijai 100”. Koncertu atklāja ar uzrunu Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne ar sirsnīgiem novēlējumiem Latvijai un mūsu iedzīvotājiem.

Kopā ar vokālo ansambli “Aizturi elpu” (vad. Z. Pliska) visi apvienojās Latvijas himnas dziedāšanā, pēc kuras ansamblis dāvāja vēl vienu skaistu dziesmu.

Pasākuma laikā ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstiem tika apbalvoti  Demenes pagasta komunāla dienesta mehāniķis P. Šilvāns un Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja J. Sterlāne.

Turpinājumā visi klātesošie baudīja sirsnīgas dziesmas un melodijas Naujenas pagasta folkloras kopas “Rūžeņa” (vad. I. Zeile) izpildījumā.

Koncerts noslēdzās ar kopīgu sveču iedegšanu laukuma pie kultūras nama, kā arī svētku torti.

Pateicamies Demenes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālo atbalstu.

Paldies kolektīviem par skaistam dziesmām un uzdāvinātu prieka sajūtu. Paldies par dalību Zemgales vidusskolai un viesiem, kas atnāca uz koncertu un piepildīja Demenes Kultūras namu ar tik sirsnīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru!

FOTOGALERIJA

Apaļā galda diskusija ar darba devējiem