Valsts svētkos Sventē pateicās aktīvākajiem pagasta iedzīvotājiem

AKTUĀLI

Ir atkal novembra vidus, Un laiku pieminam mēs, Kad cauri tumsu, pret rītu Bij piedzimt Latvijai lemts.

Tik liela tolaik bij tumsa! Tik maza – cerību dzirksts, Un tomēr piedzima ausma, Kad sirdi lika pie sirds. /Inguna Būmane-Lūse/

Tā savu uzrunu Sventes pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem Latvijas simtgades svētkiem veltītajā pasākumā iesāka Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska. Pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka  Latvija mums ir ļoti vērtīga no senčiem saņemta dāvana. Tie ir svētki visiem, kas jūtas Latvijai piederīgi. Valsts dzimšanas dienā vadītāja pateicās par ikvienu panākumu un labo darbu pagastā, novadā, valstī. Lepojās, ka pagastā daudz cilvēku, kuri prot strādāt, kopt laukus, vadīt saimniecības, stabili strādā uzņēmumi. Aicināja atbalstīt valsti, priecāties par tās sasniegumiem, palīdzēt cits citam. Novēlēja labu veselību un možu garu. Lai visas mūsu cerības pāraug īstenā piepildījumā.

Pasākuma laikā tika pasniegtas pateicības:

  • par drosmi un uzdrīkstēšanos strādāt savā zemē: Aināram Jonānam, Andrim Jonānam, Denisam Drozdovskim un Žanim Kukulim;
  • par nesavtīgu darbu Sventes draudzes labā: Valentīnai Puzānei;
  • par atsaucību un sadarbību: Aleksandram Sibircevam, Ingai Petrovičai, Antoņinai Jaloveckai, Jurijam Gridasovam, Irinai un Robertam Jonāniem, SIA “EKA Paipalas” un SIA “Jaunsventes muiža”.

Pagasta pārvaldes  pateicības par vēlmi aktīvi darboties par prieku sev un citiem un Daugavpils novada Pateicības raksts tika pasniegts interešu grupas  “Sventes pērlītes” ( vadītāja Veronika Meinarte) dalībniecēm.

Koncertā  latviešu tautas dejas izdejoja Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani”. Pasākuma  dalībnieki tika iepazīstināti ar tikko izgatavoto deju kolektīva karogu. Pārvaldes vadītāja par raitu deju soli pasniedza pateicības deju kolektīva ” Ezerzvani” (vadītāja Oksana Petaško) dalībniekiem.

Savu dzeju pasākumā lasīja Tadeušs Turonoks. Svētku pasākumu noslēdza Viktors un Ričards Petaško, izpildot V.Petaško sacerēto dziesmu par patriotismu.

Pasākuma laikā bija skatāmi Sventes pagasta iestāžu un dzīvojamo māju vēstures stāsti, Viktora Petaško personālizstāde “Krāsas iedvesmots”, interešu grupas “Sventes pērlītes” veltījums Latvijai, piespraudes ar latviešu zīmēm un adīti valsts karodziņi, kurus katra ģimene varēja paņemt līdzi, dodoties mājās pēc pasākuma. Bija skatāma Sventes pagasta svētku dalībnieku palielināta kopēja fotogrāfija.

Svētku pasākuma noslēgumā ikviens varēja nobaudīt svētku torti.

Paldies pagasta pārvaldei par atbalstu svētku pasākuma organizēšanā.

FOTOGALERIJA

Viktors Petaško Sventes tautas nama vadītājs 

Aicinām atbalstīt Daugavpils novada volejbolistus un basketbolistus