Valsts svētkos pašvaldība pateicas novada iedzīvotājiem

AKTUĀLI

Ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā Daugavpils novada dome pateicas saviem iedzīvotājiem, pasniedzot Atzinības rakstus un balvu “Gada cilvēks”. Pērn rudenī ar pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ nebija iespējas būt kopā 18. novembra svētkos, lai klātienē pateiktos par ieguldīto darbu, tāpēc tikšanās notiek šogad, nedaudz neierastā formātā, simboliski savienojot divus Latvijas valstij tik nozīmīgus datumus – 1918. gada 18. novembri un 1990. gada 4. maiju. Pašvaldība vēlas teikt paldies novadniekiem, kas ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. “1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Šajā dienā mēs svinam savu brīvību, iespēju būt patiesiem, brīvi paust savus uzskatus, būt mums pašiem – tik dažādiem, bet visiem kopā. 31 gads ir liels laika sprīdis cilvēka mūžā, bet tikai neliels mirklis neatkarīgas valsts dzīvē. Novērtēsim to, kas paveikts šajā īsajā mirklī, lai varam strādāt, mācīties, bagātināt sevi un justies droši. Paldies visiem, kuri šajos gados ir pielikuši pūliņus, lai mūsu novads un valsts augtu un attīstītos. Ikviens mūsu darbs gan profesionālajā, gan sabiedriskajā jomā ir zelta vērts. Paldies, ka esat daļa no Daugavpils novada un Latvijas. Novēlu ikkatram no jums uzkrāt spēku, labestību un gudrību, ar ko virzīt pašiem sevi un Latviju vēl tālāk,”vēl Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins. Daugavpils novada dome izsaka pateicību visiem, kas dzīvo un strādā Daugavpils novadā. Bet tiem, kas 2020. gadā ir paveikuši lielākus darbus, tika pasniegti Atzinības raksti un balva „Gada cilvēks”. Balvu „Gada cilvēks” nominācijā “Kultūra” saņēma Naujenes Mūzikas un mākslas skolas skolotāja, Akordeonistu orķestra vadītāja Tatjana Jukuma. Pērn viņas izveidotais Akordeonistu orķestris nosvinēja 25 gadu jubileju. Tajā darbojas 25 dalībnieki – skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi. Kolektīvs ir kļuvis par Daugavpils novada vizītkarti, piedalās dažāda mēroga konkursos un festivālos, ar savu sniegumu, vareno un daudzveidīgo skanējumu aizrauj skatītājus ne tikai Daugavpils novadā un Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada audžuģimene Tatjana un Vitālijs Barinovi par ieguldīto sirds siltumu, mīlestību un rūpēm, sniedzot iespēju bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimenē. Atzinības rakstu saņem Ambeļu Kultūras nama skaņu un gaismu operators Aleksandrs Borkovskis par ilggadēju un profesionālu darbu un radošu ieguldījumu Daugavpils novada kultūras dzīvē. Atzinības rakstu saņem Silenes pamatskolas skolotāja Tatjana Domuļeva par profesionālu, atbildīgu un radošu darbu izglītojamo mācīšanas un audzināšanas darbā. Atzinības rakstu saņem ZS „Reiņi” vadītājs Valdis Dunskis par nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils novada attīstībā, veiksmīgu projektu apguvi un darba vietu radīšanu. Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada Sporta skolas direktora vietniece izglītības jautājumos, vieglatlētikas trenere Jana Hadakova par profesionalitāti un radošumu sportistu sagatavošanā un ieguldījumu sporta skolas darba procesa organizēšanā. Atzinības rakstu saņem Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu skolotāja Anita Jasinska par profesionalitāti un radošumu jaunās paaudzes talantu izkopšanā un pilnveidošanā, inovatīvu ideju ieviešanā un Daugavpils novada atpazīstamības veicināšanā. Atzinības rakstu saņem SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Neiroloģijas nodaļas vecākā neiroloģe Dina Jeršova par godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu pacientu aprūpē. Atzinības rakstu saņem Kalupes katoļu draudzes kora “Moras zemeite” vadītāja un ērģelniece Māra Leleva par radošu ieguldījumu garīgo vērtību izkopšanā un pilnveidošanā un aktīvu līdzdalību draudzes un sabiedriskajā dzīvē. Atzinības rakstu saņem piemājas saimniecības “Aizsili”  īpašniece Anna Ļipatova par ieguldīto darbu piemājas saimniecības attīstībā un aktīvu līdzdalību Salienas pagasta sabiedriskajā dzīvē. Atzinības rakstu saņem Biķernieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackevičs par inovatīvu pieeju izglītības iestādes vadīšanā, aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un nozīmīgu ieguldījumu Biķernieku pamatskolas un Daugavpils novada popularizēšanā. Atzinības rakstu saņem Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas ilggadēja vadītāja Valentīna Marenkova par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu jaunas kultūrvietas – Silenes bibliotēkas izveidē un attīstībā. Atzinības rakstu saņem Biķernieku pagasta pārvaldes lietvedības pārzine Inese Moisejeva par ilggadēju un profesionālu darbu pagasta pārvaldē un aktīvu līdzdalību Biķernieku pagasta sabiedriskajā dzīvē. Atzinības rakstu saņem biedrības “Līksnas muižas kapela” dibinātāja Biruta Ondzule par nozīmīgu ieguldījumu Līksnas pagasta kultūras mantojuma saglabāšanā, uzņēmību biedrības projektu īstenošanā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Atzinības rakstu saņem Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska par augsti profesionālu darbu izglītības iestādes vadīšanā un nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības saglabāšanā un attīstīšanā Daugavpils novadā. Atzinības rakstu saņem SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Sieviešu klīnikas ginekoloģe, Dzemdību nodaļas vadītāja Diāna Pustovoitova par ilggadēju, godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē. Atzinības rakstu saņem sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” galvenā grāmatvede Rita Savčenko par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu sociālo pakalpojumu centrā “Pīlādzis”. Atzinības rakstu saņem Sventes vidusskolas direktors Aleksandrs Sibircevs par profesionālu un mērķtiecīgu darbu izglītības iestādes vadīšanā un nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils novada attīstībā. Atzinības rakstu saņem Sociālā dienesta sociālā darbiniece Inna Suvorova par ilggadēju, profesionālu darbu sociālajāa jomā un nozīmīgu ieguldījumu sociālā darba attīstībā un pilnveidošanā. Atzinības rakstu saņem SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” otolaringoloģe Inna Šinkeviča par ilggadēju, godprātīgu un augsti profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē. Atzinības rakstu saņem Kalupes pagasta pārvaldes sporta darba organizators Aleksandrs Vabiščevičš par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu sporta attīstībā un popularizēšanā Daugavpils novadā. Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs Jānis Vanags par godprātīgu un profesionālu darbu un aktīvu līdzdalību Daugavpils novada sabiedriskajā dzīvē. Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada domes autovadītājs Jānis Vansovičs par ilggadēju, priekšzīmīgu darbu un profesionalitāti darba pienākumu veikšanā. Atzinības rakstu saņem Kalupes pamatskolas skolotāja Renāte Vēlika par radošu, inovatīvu un profesionālu darbu jauniešu izglītošanā un nozīmīgu ieguldījumu skolas mācību procesa organizēšanā. Atzinības rakstu saņem SIA „Kumeļš” lopkope Brigita Viļķele par priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Atzinības rakstu saņem Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska par profesionālu un godprātīgu darbu izglītības procesa organizēšanā Daugavpils novadā.  

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā!