Valentīna dienas pasākums Maļinovā

Kultūra

14. februārī pl. 17.30 Maļinovas saieta namā koncerts un groziņu vakars "Tiem, kam pāri 30". Ieeja brīva.

Medumu jauniešu rosīgais janvāris