Vaboles vidusskolas sākumskolēni Inovāciju centrā

Izglītība

Vaboles vidusskolas 1. -4. klases skolēni 17. februārī apmeklēja Daugavpils Inovāciju centru un darbojās Zinātnieku laboratorijas nodarbībās.

Robotikas nodarbībā skolēni iepazina robotu uzvedību, programmēja, lai tos varētu vadīt.

Nodarbībā par magnētiem skolēni atklāja magnētu īpašības, noskaidroja to pielietojumu ikdienā un izveidoja katrs savu radošo darbiņu, kuru var piestiprināt ar magnēta palīdzību.

Lielās ķīmijas mazo noslēpumu nodarbībā skolēni vadītāju uzraudzībā veica eksperimentus, vēroja to norisi un izdarīja secinājumus par dažādu vielu pārvērtībām.

Nodarbību starplaikos skolēni pētīja interaktīvos un izglītojošos materiālus par uzturu, anatomiju, astronomiju, ekoloģiju un spēlēja dažādas prāta spēles.

Tas bija interesanti un jēgpilni pavadīts laiks!

Ināra Lazdāne, sākumskolas skolotāja

Krāsainā nedēļa Ilūkstes PII “Zvaniņš”